088 235 03 00 sales@yob.nl

De moderne cliënt verwacht van u een actieve rol als adviseur. Traditionele dienstverlening wordt niet meer ervaren als toegevoegde waarde en dient als vanzelfsprekend online en tegen lage tarieven te worden aangeboden. Een verregaande digitalisering en automatisering van uw dienstverlening is noodzakelijk om concurrerend te blijven. In de verwerking van gegevens, maar ook in de uitwisseling van informatie. In dat proces kan Docuvaris een essentiële rol spelen.

 

Altijd en overal toegang tot alle informatie

Docuvaris biedt gebruikers (zowel kantoren als hun cliënten) de mogelijkheid om altijd, overal en platformonafhankelijk (vanaf pc, tablet én smartphone) in te loggen, documenten te bekijken en te bewerken.

Veilig en duurzaam

Financieel-administratieve gegevens bevatten gevoelige informatie die exclusief toegankelijk moet zijn voor daartoe geautoriseerde personen. De integriteit van die gegevens heeft dan ook absolute prioriteit bij Docuvaris. Gegarandeerd door hoogwaardige beveiligingsprocedures en opslag in de cloud op Nederlandse servers. Ook realiseert u met Docuvaris een minimalisering van uw papierverbruik. Aldus ‘spaart’ u niet alleen het milieu, maar realiseert u tevens substantiële besparingen op tijd en ruimte voor opslag en papiermanagement.

Een moderne manier van werken

Docuvaris is een eenvoudig werkbaar, maar tegelijkertijd dusdanig uitgebreid systeem dat kleinere kantoren het kunnen inzetten als documentmanagementsysteem (DMS). Daarnaast gebruiken veel kantoren de Auditfile om hun boekhouding te verwerken in het systeem. Deze bestanden kunnen in omvang zo groot zijn dat ze niet per e-mail verzonden kunnen worden en dus met traditionele middelen als CD of USB stick worden getransporteerd. Deze omslachtige manier van werken behoort definitief tot het verleden met Docuvaris.

Weten waar u aan toe bent

Met Docuvaris weet u direct vanaf de start waar u aan toe bent. Zowel het Return On Investment (ROI) als de Total Cost of Ownership (TCO) is direct inzichtelijk en helder. De efficiencyvoordelen in de onderlinge communicatie met uw cliënten zijn significant en leveren beide partijen direct financieel voordeel.

Met Docuvaris kunt u financieel-administratieve informatie van en naar cliënten op gebruiksvriendelijke, toegankelijke en veilige wijze organiseren en archiveren. Aldus realiseert u kostenbesparingen op verschillende niveaus voor zowel uw kantoor als uw cliënten (denk bijvoorbeeld aan de stijgende posttarieven en de omslachtige manier van communiceren via e-mail). Kortom, werken met Docuvaris is sneller, eenvoudiger en goedkoper.

Tarieven

Kantoorabonnement € 75,00 per maand

Een abonnement voor het gebruik van Docuvaris kost € 75,00 per maand. Het kantoor abonnement bevat standaard 10Gb opslagcapaciteit. Deze is in stappen van 10Gb uit te breiden. Cliënten sluit u via het Online Abonnementensysteem kosteloos aan.

Voordelen voor kantoren

  • Minder vragen van cliënten, betere communicatie
  • Goede communicatieve infrastructuur voor optimale digitale documentverwerking
  • Helder inzicht in communicatieprocessen en procesvoortgang
  • Procesoptimalisatie en kostenreductie

Voordelen voor uw cliënten

  • Altijd en overal toegang tot documenten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering
  • Directe communicatie met accountants-/administratiekantoren
  • Eenvoudig aanleveren van documenten voor verdere verwerking (financiële administratie)