088 235 03 00 sales@yob.nl

SBRgateway

Geschikt voor alle voorkomende fiscale- en rapportagesoftware.

Sinds 1 januari 2013 wordt Standard Business Reporting (SBR) gefaseerd ingevoerd als aanlevermethode voor verplichte rapportages aan overheid, banken (ABN AMRO, ING en Rabobank), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Om u als accountant/administrateur/belastingadviseur zo goed mogelijk te ondersteunen in dit proces, heeft YOB SBRgateway ontwikkeld: hét verzendportaal waarmee u uw cliënten optimaal kunt bedienen bij het online verwerken van hun officiële documentenstroom.

SBRgateway stap voor stap

 1. Uw kantoor genereert in opdracht van uw cliënt een financieel document voor overheid, bank, Centraal Bureau voor Statistiek of Kamer van Koophandel (uitvragende instantie).
 2. Uw kantoor plaatst de aangifte op SBRgateway.
 3. Uw cliënt ontvangt een uitnodiging om het financieel document te accorderen.
 4. Uw cliënt bekijkt het document met de XBRL viewer en geeft een digitaal akkoord.
 5. SBRgateway verstuurt het geaccordeerde document naar de uitvragende instantie.
 6. Alle berichten en retourinformatie worden in het portaal bewaard (digitaal archief) c.q. doorgeleid naar het fiscale-/rapportagesoftwarepakket.
 7. Uw cliënt en uw kantoor kunnen het archief onbeperkt raadplegen.

SBR Expertgroep

YOB is met SBRgateway vertegenwoordigd in de SBR Expertgroep Processen en Techniek; het orgaan van de overheid voor de implementatie van SBR. Hierdoor kunnen we met SBRgateway direct anticiperen op nieuwe ontwikkelingen vanuit overheid en banken. Daarnaast heeft SBRgateway als eerste organisatie in Nederland het PKIoverheid services certificaat ontvangen.

De voordelen

 • Toepasbaar met álle fiscale- en rapportagesoftware
 • Digitaal archief vanuit álle fiscale- en rapportagesoftware
 • Beschikbaar via pc, tablet en smartphone
 • Beroepsaansprakelijkheid ingeperkt door cliëntaccordering
 • Geautomatiseerde voortgangsbewaking
 • Leesbare weergave dankzij unieke XBRL viewer
 • SBA’s zijn meerdere keren opvraagbaar
 • Efficiency door centraal verzenden en archiveren van rapportages
 • Mogelijkheid verzenden overheidsrapportages via SBRgateway verzamelcertificaat
 • Vast laag tarief per cliënt, ongeacht aantal rapportages
 • Aangiften IB gratis voor cliëntabonnementen
 • Personalisatie in eigen huisstijl mogelijk
 • Veilig inloggen met Single Sign-On van OpenID provider Fidesque

Kantoren

Met SBRgateway versterkt u zowel de workflow binnen uw eigen kantoor als de (online) communicatie met uw cliënten. Zo biedt het programma u de mogelijkheid om de XBRL aangiften van uw cliënten routinematig te verzenden. Ongeacht de fiscale- en rapportagesoftware waarmee u werkt. En uw cliënten kunnen altijd en overal hun financiële gegevens digitaal aanleveren, bekijken en accorderen. Op die manier wordt het rapportage- en administratiewerk voor alle partijen gemakkelijker, efficiënter en effectiever.

Inperking beroepsaansprakelijkheid

Voor uw cliënten biedt SBRgateway het gemak dat zij de verzending van hun aangiften naar verschillende uitvragende partijen eenvoudig met een digitale handtekening kunnen autoriseren. Voor u betekent dat een inperking van de beroepsaansprakelijkheid. Zeker omdat ál die accorderingen zorgvuldig worden bijgehouden in het logboek.

Gratis beschikbare XBRL viewer

Dankzij onze unieke en gratis beschikbare XBRL viewer zijn u en uw cliënten in staat om de standaard in onleesbaar XBRL opgemaakte documenten leesbaar in te zien, te controleren, aan te passen, te accorderen en te versturen naar de instantie die om deze informatie vraagt.

Verzamelcertificaat

Met SBRgateway heeft u voor de aanlevering van aangiftes aan Digipoort een PKIoverheid services certificaat nodig. Indien gewenst kunt u echter ook gebruik maken van het gratis verzamelcertificaat van SBRgateway. Met als kanttekeningen dat het om een beperkt aantal aangiften gaat en dat voor het verkrijgen van een Service Bericht Aanslag (SBA) in ieder geval een eigen certificaat nodig is.

Tarieven

Kantoorabonnement € 75,00 per maand

Als kantoor bieden we u een transparant abonnement voor onbeperkt gebruik, met eveneens een laag maandbedrag per aangesloten ondernemer. De aangesloten ondernemers bieden we tevens de mogelijkheid om hun privé-aangiften gratis via SBRgateway te versturen. Er wordt géén meerprijs per bericht of uitvragende instantie berekend. Ook voor de zevenjaarlijkse opslag van de aangiften in een centraal archief brengen wij géén extra kosten in rekening. Zo helder kan het dus zijn.

Cliënttarieven

Cliëntenabonnement (zakelijk)    €   1,00 p/m
Cliëntenabonnement (privé)         €  0,00 p/m

Single sign-on

Voor het Single Sign-On inloggen maakt SBRgateway gebruik van de goed beveiligde OpenID diensten van Fidesque. Voor meer informatie en gratis aanmelden ga naar www.fidesque.nl.