Factuurverwerking

 

De ondernemer of een medewerker van het kantoor legt een factuur, kassabon, pinbon, belastingaanslag of ander document op de scanner. Eenmaal gescand, gaat het document de “digidoos” in. Automatisch wordt bepaald of het een inkoop- of verkoopfactuur is en de journaalpost wordt klaargezet voor de administratie van het kantoor.

Bankafschriften worden ook digitaal binnengehaald en klaargezet voor verwerking door het kantoor. Het resultaat is een compleet bijgewerkte administratie.

Scannen, inlezen en de factuur terugvinden in je administratie

Medewerkers van het kantoor zien de boeking direct op het scherm, met daarnaast een digitale kopie van het document.
Scanboeken is een intelligent systeem dat steeds meer documenten herkent en juist verwerkt naarmate er meer zijn ingelezen. Dat maakt het mogelijk om facturen continu te verrijken en naast journaalposten de stamgegevens van leveranciers mee te leveren.

Andere voordelen zijn de zoekmogelijkheden in de archieffunctie waarmee snel facturen en zelfs kassabonnen zijn terug te vinden. Het wordt nog eenvoudiger wanneer leveranciers van de ondernemer hun facturen elektronisch afleveren bij Scanboeken, zodat de accountant de daaruit voortkomende journaalpost en e-factuur kant-en-klaar kan ophalen. Scanboeken herkent spookfacturen, waar ze ook vandaan komen. Hiermee behoedt Scanboeken de ondernemer voor risico van schade door spookfacturen.

Belangrijkste voordelen op een rij

  • administratieve processen sneller en goedkoper uitvoeren,
  • ontzorgen van de ondernemer,
  • integreert volledig met bestaande administraties, methoden en rekeningschema’s,
  • werken met actuele cijfers,
  • lage investering en lage gebruikskosten,
  • minimale belasting eigen systemen,
  • signaleert spookfacturen,
  • digitaal archief delen tussen kantoor en ondernemer,
  • snel zoeken in digitale archief,
  • ondersteunt de fiscale bewaarplicht door documenten 10 jaar te bewaren.

Tarieven

Kosten kantoorabonnement
€ 75,00 per maand
Kosten cliëntabonnement

€ 3,00 per entiteit per maand
Wanneer u gebruik maakt van externe factuurverwerking wordt een verwerkingstarief van € 0,40 / document gehanteerd.