Privacy statement

YOB neemt jouw privacy serieus en zal jouw informatie altijd op veilige manier verwerken en gebruiken. Om dit te waarborgen handelen wij altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg “AVG”. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

Wie is YOB?

YOB is de besloten vennootschap YOB Services B.V. gevestigd aan de Nistelrodeseweg 9a, 5406 PT te Uden. Wij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer +31 88 235 03 00  of via e-mail sales@yob.nl. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 17270938.

Persoonsgegevens

YOB verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Naam contactpersoon;
 • Functie;
 • Naam bedrijf;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel;
 • E-mailadres;
 • Gebruikersnaam om in te loggen;
 • Kamer van Koophandel nummer
 • IBAN nummer

Verwerkingsdoelen

YOB verwerkt Jouw persoonsgegevens wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven of voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:

 • De levering van onze diensten.
 • Verzenden van verkoopfacturen, offertes en andere commerciële documenten.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien je jezelf hiervoor hebt aangemeld.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

YOB zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt YOB zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens welke niet langer bewaard hoeven te worden zullen worden gearchiveerd en in niet herleidbare vorm geanonimiseerd voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening.
Je  gegevens worden niet langer dan twaalf maanden bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Beveiliging

YOB neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Gegevens delen met derden

Algemeen
YOB zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw (aan)vraag of aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Met organisaties die je gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. YOB blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en). Deze gegevensstromen worden vastgelegd in ons verwerkingsregister.

Mailchimp
Gegevens welke je verstrekt bij het inschrijven voor een nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor het toezenden van een nieuwsbrief. In elke nieuwbrief zit een mogelijkheid om je uit te schrijven. We hebben met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

Google Analytics
Hiermee houden we bij welke webpagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Google Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd en dus niet te herleiden naar individuen. Navolgende maatregelen zijn genomen om je privacy te garanderen:

 • Gebruik Google Analytics cookies
 • Bewerkersovereenkomst gesloten met Google
 • de laatste 3 cijfers van het IP adres zijn geanonimiseerd
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Voor wijzigingen kun je in veel gevallen zelf je relevante profiel of registratie online bijwerken. Indien deze optie niet beschikbaar is neem dan telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je altijd de mogelijkheid om je toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Neem ook hiervoor telefonisch, schriftelijk of middels het contactformulier op deze site contact met ons op. Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren.
Het is belangrijk dat u voldoende bewijs van je identiteit kunt overleggen en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Website van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van deze site door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring vinden op onze website. De datum van de laatste wijziging vindt je onderaan dit statement

Indien je vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of als je informatie of communicatie die u ontvangt in overeenstemming met deze Privacyverklaring wilt wijzigen of beëindigen, neem dan contact met ons op per mail: privacy@yob.nl

Uden, 25 mei 2018