Speciale Corona update SBRgateway

Wij hebben SBRgateway geüpdate. Hieronder vindt je de nieuwe functionaliteiten.

Corona maatregelen

De overheid heeft Corona maatregelen aangekondigd om ondernemers te ondersteunen gedurende de huidige Corona crisis. Een deel van deze maatregelen betreffen een regeling “Bijzonder uitstel van betaling” voor o.a. de Omzetbelasting, Loonbelasting. Het uitstel kan aangevraagd worden voor een periode van 3 maanden.
Om uitstel aan te vragen dient een verzoek verzonden te worden, nadat de aanslag van de belastingdienst is ontvangen.

In veel gevallen zal de ondernemer u als kantoor verzoeken dit uitstel aan te vragen. Om u als kantoor te ondersteunen bij deze aanvragen, en om de ondernemer op de mogelijkheid te wijzen, hebben wij in SBRgateway functionaliteit toegevoegd waarmee de ondernemer een verzoek kan indienen om dit uitstel aan te vragen.

SBRgateway

Aanbiedingsmededeling: De ondernemer krijgt bij het bekijken van de aangeboden aangifte een mededeling dat er een aangifte is aangeboden. In deze mededeling wordt de ondernemer gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van de regeling “Bijzonder uitstel van betaling”.

Vragenformulier voor ondernemer: De ondernemer blijft verplicht om de aangiften omzetbelasting en loonbelasting te blijven doen. Via SBRgateway wordt veelal de aangifte omzetbelasting door de ondernemer goedgekeurd. Tijdens het goedkeuren van de aangifte krijgt de ondernemer drie keuzemogelijkheden.

Indien de ondernemer aan de intermediair verzoekt het uitstel aan te vragen kan deze vervolgens kiezen voor welke aangiften uitstel aangevraagd moet worden. Daarnaast kan de ondernemer het verzoek indienen om verlaging aan te vragen voor de voorlopige aanslagen 2020 Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.

Voor de ondernemer verschijnen deze vragen als volgt:

Terugkoppeling naar de intermediair: Zodra de ondernemer zijn keuzes heeft vastgelegd en deze heeft bevestigd met zijn authenticatiecode wordt er een mail gestuurd naar de intermediair. Deze kan op basis hiervan de noodzakelijke vervolgacties uitvoeren. De mail wordt verzonden naar een hiervoor instelbaar mailadres. Het mailadres wordt vastgelegd door de applicatiebeheerder van SBRgateway.

Kantoorinstellingen SBRgateway: Bovengenoemde functionaliteit kan per kantoor geactiveerd worden. De eenmalige activatie kan de applicatiebeheerder uitvoeren bij de thema-instellingen van het kantoor. Hier is het ook mogelijk om het algemene mailadres in te stellen waar de bovengenoemde mail naar gezonden moet worden.