Releasenotes oktober 2016

Wij hebben onze diensten geüpdate. Hieronder vindt je de nieuwe functionaliteiten.

Vanaf medio oktober beschikbaar: YOB Mobile app

Medio oktober komt de nieuwe YOB Mobile app beschikbaar waarmee klanten gemakkelijk en snel SBR-aangiften en rapportages kunnen accorderen via de smartphone. Om de app te kunnen gebruiken is toegang tot Kantoorportaal en SBRgateway noodzakelijk.

In de YOB Mobile app zien klanten een overzicht van de taken in SBRgateway en kunnen deze vanaf de smartphone of tablet accorderen. Ook is het mogelijk de aanbiedingsbrief en het XBRLdocument te bekijken zoals het nu ook mogelijk is in de webapplicatie.

Om de YOB Mobile app te kunnen gebruiken moet de gebruiker zijn toestel eerst registreren in de app waarna de deze toegankelijk is m.b.v. een pincode.

Onze webapplicaties worden tijdens deze release voorbereid om te kunnen communiceren met de YOB Mobile app. De app komt beschikbaar voor IOS en Android.

Via een aparte nieuwsbrief informeren wij wanneer de app geïnstalleerd kan worden.

Aankondiging: Fidesque app voor authenticatie

Voor het inloggen op de diensten van YOB (en Visma Teleboekhouden) maken wij gebruik van de diensten van onze Authenticatiepartner Fidesque.

Fidesque introduceert medio oktober een app voor op de smartphone waarmee 2-factor authenticatie mogelijk is. Hierdoor kun je nog veiliger gebruik maken van onze diensten. Meer informatie over de beschikbaarheid van de Fidesque-app is binnenkort te vinden op Fidesque website.

Online Abonnementen Systeem (OAS)

Registratie van de inlogcode: Het is nu mogelijk een gebruiker zijn eigen Fidesque-account te laten registreren in het abonnementen systeem. Binnen OAS is bestaande functionaliteit aangepast waardoor je een gebruiker kunt uitnodigen om zijn gebruikersaccount aan te maken en te registreren. Wanneer je nu een nieuwe gebruiker aanmaakt kun je deze een uitnodiging sturen voor registratie uitnodiging.

De gebruiker ontvangt vervolgens een mail op het mailadres dat opgegeven is in het profiel van de gebruiker met daarin een link naar een registratiepagina. Deze registratiepagina kan voorzien worden van het eigen kantoorlogo (standaard wordt het YOB-logo getoond). Op deze pagina vindt de gebruiker instructies en een overzicht van de persoonsgegevens welke aangepast kunnen worden. Ook zijn er twee knoppen beschikbaar; één om een Fidesque-account aan te maken en één om in te loggen met een Fidesque-account. Wanneer de gebruiker succesvol inlogt met zijn Fidesque-account zal deze account opgeslagen worden in het profiel.

De link die de gebruiker ontvangt is 7 dagen geldig.
De uitnodiging is ook te gebruiken op een bestaande gebruiker en kan ook gebruikt worden om een gebruiker zichzelf opnieuw te laten registreren.

Wanneer je optimaal gebruik wilt maken van de registratiepagina is het wenselijk dat een kantoorlogo getoond wordt. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij de beschikking krijgen over het kantoorlogo. Neem contact op met onze support afdeling bij het inrichten van deze functionaliteit.

Kantoorportaal

Wanneer een klant gebruik gaat maken van de YOB Mobile app is toegang tot Kantoorportaal een vereiste. Wanneer de klant zijn app geactiveerd heeft kan vanuit Kantoorportaal de app ge-deactivereerd worden bij vervanging of verlies van de smartphone. De gebruiker krijgt in het pull-down menu rechtsboven in kantoorportaal een keuze om de YOB Mobile app te de-activeren.

SBRgateway

Voorbereiding voor YOB Mobile app: SBRgateway is voorbereid op de introductie van de YOB Mobile app. De taken welke in SBRgateway verschijnen kan de gebruiker met toegang tot Kantoorportaal én SBRgateway accorderen via de app op zijn/haar smartphone. Een aangifte of rapportage zal de workflow volgen zoals deze voor de betreffende documentstroom is ingericht.

Filterverbeteringen voor kantoormedewerker: Wanneer je als kantoormedewerker SBRgateway start krijg een overzicht van klanten met een abonnement in SBRgateway. Wij hebben de filtermogelijkheden verbetert waardoor je een beter overzicht krijgt van de gewenste selectie.

Docuvaris

Documenten goedkeuren door meerdere gebruikers: In Docuvaris kun je gebruik maken van de functionaliteit om documenten goed te laten keuren door gebruikers. Het goedkeuren van documenten kon voorheen plaatsvinden door iedereen die toegang heeft tot Docuvaris. Vanaf deze release is het mogelijk om met deze workflow te bepalen welke gebruiker(-s) het document moeten goedkeuren. Dit kunnen één of meerdere gebruikers zijn mits deze toegang hebben tot Docuvaris.
Als kantoormedewerker kun je gebruikers uitnodigen om een document goed te keuren. De geselecteerde gebruikers ontvangen een bericht met het verzoek om het document te beoordelen. Wanneer de geselecteerde gebruikers in Docuvaris (of kantoorportaal) inloggen zien zij het document in hun takenlijst verschijnen en kunnen zij het document beoordelen en eventueel van commentaar voorzien.
De kantoormedewerker kan de status van het proces volgen in zijn takenlijst “Aandacht nodig”. Gedurende het goedkeuringsproces staat het document in “Wacht op goedkeuring”. Zodra het proces is afgerond kan de status gecontroleerd worden in “Verwerkt”. In de eigenschappen van het document kan gecontroleerd worden wie en wanneer de goedkeuringstaak heeft voltooid en wie het document nog moet behandelen. Wanneer bij meerdere gebruikers om goedkeuring wordt gevraagd zal het proces afgesloten worden zodra één van de gebruikers het document afkeurt.

Aanpassingen in de gebruikersinterface: Wanneer je docuvaris gebruikt in de zogenaamde lijstweergave hebben wij enkele aanpassingen gedaan waardoor langere bestandsnamen beter leesbaar zijn en waardoor meer regels op een scherm zichtbaar zijn.