Veiligheid voorop!

De E-identiteitsmarkt ontwikkelt zich stormachtig en neemt een centrale plaats in bij de online informatieoverdracht met elkaar, met bedrijven, banken, de overheid en andere instanties. Maar neem ook Digipoort, die de overheid heeft geopend om de online communicatie en de uitwisseling van gegevens van officiële documenten te standaardiseren aan de BIV voor banken.

Financieel-administratieve gegevens bevatten gevoelige informatie die exclusief toegankelijk moet zijn voor daartoe geautoriseerde personen. De integriteit van die gegevens heeft dan ook absolute prioriteit bij YOB! Gegarandeerd door hoogwaardige beveiligingsprocedures en opslag in een cloud op Nederlandse servers.

 

YOB maakt gebruik van de OpenID provide Fidesque. Fidesque legt kort uit hoe zij ervoor zorgen dat uw privacygevoelige gegevens in veilige en betrouwbare handen zijn;

‘Bring your own identity (BYOID)’

OpenID is een middel om uw eigen identiteit mee te brengen (BYOID) en te gebruiken op het web. Met de gebruikersnaam zegt u als het ware ‘wie u bent’ (identificatie). Met het wachtwoord bewijst u dat u ook daadwerkelijk bent ‘wie u zegt te zijn’ (authenticatie). Daarna besluit de applicatie, website of portal waar u zich heeft aangemeld of u hier ook binnen mag (autorisatie).

Eenvoudig en 100% veiligheid gegarandeerd!